Dokumenty

Jeżeli nie masz jeszcze zarejestrowanej spółki przygotuj:

1. Biznes plan odpowiadający rzeczywistości -pamiętaj, że Twój biznes plan będzie oceniany przez społeczność - Twoich potencjalnych inwestorów, tak więc pamiętaj, że musi być on mistrzowskiej klasy i musi jak najbardziej odpowiadać rzeczywistości;
2. Projekcje finansowe na kolejne 3 lata działalności,
3. Teaser inwestycyjny (bardzo zalecamy),

Edytowalne wzory biznes planu oraz projekcji finansowych dostępne są tutaj. Możecie jak najbardziej z nich korzystać.


Jeżeli posiadasz zarejestrowaną spółkę przygotuj:

1. Dokumenty rejestracyjne (kopia KRS);
2. Kopia umowy spółki (w niektórych przypadkach zanim projekt zostanie dopuszczony do finansowania umowa spółki może wymagać zmian - będzie to wykonywane przez prawników którzy są naszymi partnerami i będzie to rodziło dodatkowe koszty);
3. Sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku działalności;
4. Biznes plan związany z przedsięwzięciem;
5. Prognozowany rachunek zysków i strat na kolejne3 lata;


Pamiętaj, że Twój projekt i jego sukces w dużej mierze będzie zależał właśnie od tych dokumentów. Przygotuj je sumiennie lub zleć ich wykonanie profesjonalistom. Możesz to również zlecić nam, ale nie będzie to miało żadnego dodatkowego wpływu na powodzenie projektu.

Aby uprościć wam procedurę przygotowywania dokumentów, udostępniamy wszystkim zarejestrowanym użytkownikom wzór uproszczonego biznes planu oraz arkusze kalkulacyjne do projekcji finansowych. Dostępne są one tutaj (tylko dla zarejestrowanych użytkowników). Na tej samej stronie znajdują się również wzory innych dokumentów, które obowiązują każdego projektodawcę i muszą być udostępnione przez Was w Waszych projektach.