Oferowane udziały: %
Lokalizacja projektu:
Projektodawca:
Spółka:

PODSUMOWANIE INWESTYCJI

Zebrano

0 zł

OD 29 INWESTORÓW

ZAOFEROWANO

%

OVERFUNDING 0.00%

ZAKOŃCZONY   01.01.1970